Matematică
rotaruandreea01
2018-07-10 13:59:27
efectuati 2^30*3^30÷6^29-27÷9^4+16÷8^3÷2^4
Răspunsuri la întrebare
CodrinBradea
2018-07-10 20:15:14

2³⁰·3³⁰:(2·3)²⁹-27:9⁴+16:8³:2⁴= (2·3)³⁰:(2·3)²⁹-3³:(3²)⁴+2⁴:(2³)³:2⁴= 2·3-3³:3⁸+2⁴:2⁹:2⁴= 6-3⁻⁵+2⁻¹= 6- 1/3⁵ + 1/2= 6-1/243+1/2= Numitorul comun este 486 (6x486-2+243)/486= 3157/486 Asta, daca ai scris corect exercitiul...

Adăugați un răspuns