Matematică
haninyy
2018-07-08 12:14:57
Ex:2,3 Dau coroana!! Ajutor!
Răspunsuri la întrebare
steliannadrian
2018-07-08 16:14:45

3. a. 2^30=(2^3)^10=8^10 3^20=(3^2)^10=9^10 b. 5^34=(5^2)^17=25^17 3^51=(3^3)^17=27^17 c. 2^155=(2^5)^31=32^31 3^93=(3^3)^31=27^31

Iulya13
2018-07-08 16:16:00

2. a)2⁵³ si 4²⁹    2⁵³ si (2²)²⁹    2⁵³  <   2⁵⁸ b)9⁵¹ si 3¹⁰³   (3²)⁵¹ si 3¹⁰³    3¹⁰² < 3¹⁰³ c)4⁴⁷ si 8³¹   (2²)⁴⁷ si (2³)³¹   2⁹⁴ > 2⁹³ d)9²⁴ si 27¹⁶   (3²)²⁴ si (3³)¹⁶   3⁴⁸=3⁴⁸ e)125⁴³ si 25⁶¹   (5³)⁴³ si (5²)⁶¹    5¹²⁹ > 5¹²² f)10⁴³ si 100¹⁹   10⁴³ si (10²)¹⁹   10⁴³ > 10³⁸ 3. a)2³⁰ si 3²⁰ 30=3x10 20=2x10 (2³)¹⁰ si (3²)¹⁰ 8¹⁰ < 9¹⁰ => 2³⁰ < 3²⁰ b)5³⁴ si 3⁵¹ 34=2x17 51=3x17 (5²)¹⁷ si (3³)¹⁷ 25¹⁷ < 27¹⁷ => 5³⁴ < 3⁵¹ c)2¹⁵⁵ si 3⁹³ 155=5x31 93=3x31 (2⁵)³¹ si (3³)³¹ 32³¹ > 27³¹ => 2¹⁵⁵ > 3⁹³ d)2¹¹¹·5³⁸ si 3¹³¹ 111=3x37 38=2x19 131=1x131 (2³)⁷·(5²)¹⁹ si 3¹³¹ 8⁷·25¹⁹ si 3¹³¹ 25·8=200 =>2¹¹¹·5³⁸ > 3¹³¹ e)10⁷⁴ si 6¹²³ 74=2x37 123=3x41 (10²)³⁷ si (6³)⁴¹ 100³⁷ < 108⁴¹ (atat baza cat si exponentul primului termen sunt mai mici decat baza si exponentul celui de-al doilea termen)

Adăugați un răspuns