Limba română
maryam21black
2018-07-04 12:29:12
de scris 6 cuvinte si sale despartrem in silabe?va rog mult?
Răspunsuri la întrebare
RPG11111
2018-07-04 13:48:31

catel=ca-tel masina=ma-si-na casa=ca-sa carte=car-te scoala=scoa-la caiet=ca-iet noapte=noapte Bafta=baf-ta

andressamaria2
2018-07-04 13:49:46

alfabet = al-fa -bet                   covor =co-vor         dreptunghi=drep-tunghi              marime=ma-ri-me         plapuma=pla-pu-ma       televizor=te-le-vi-zor  :) :) :*  

Adăugați un răspuns