Informatică
aileneialin
2018-07-03 19:50:27
Vă rog frumos, ajutați-mă. Se consideră numărul natural n.Să se scrie un program care va determina suma și produsul divizorilor numărului n(în C++).))
Răspunsuri la întrebare
anadima19
2018-07-04 00:47:43

#include  using namespace std; long long n, d, s, p = 1; int main() {     cin >> n;     for(d = 1; d * d < n; d ++)      if(n % d  ==0)      {          s = s + d + n / d;          p = p * d * (n/d);      }     if(d * d == n) s = s + d, p = p * d;     cout << s << " " << p;     return 0; }

Adăugați un răspuns