Engleza
floare10
2018-01-29 15:06:42
write down the subjects and the objects in these sentences: 1.Frist , someone took the animals to the laboratory . 2. Then they put a substance in their eyes. 3. Later, specialist technicians record the damage to the eyes. 4. Animals rights groups around the world are organising campaigns against animal testing . 5. More and more companies are using new irritancy tests. 6. Researchers in the U.S.A are developing new and better methods for testing cosmetics . 7 They are also developing new and better methods for testing products .
Răspunsuri la întrebare
Betty19
2018-01-29 21:30:19

scrie în jos subiectele și obiectele din aceste propoziții: 1.Frist, cineva a luat animalele la laborator. 2. Apoi au pus-o substanță în ochii lor. 3. Ulterior, tehnicienii specializați înregistrează deteriorarea ochilor. 4. Animale grupuri de drepturi din întreaga lume organizează campanii împotriva testării pe animale. 5. Tot mai multe companii folosesc noi teste iritării. 6. Cercetătorii din U.S.A. sunt in curs de dezvoltare metode noi și mai bune pentru testarea produselor cosmetice. 7 Acestea sunt, de asemenea, dezvoltarea unor metode noi și mai bune pentru produsele de testare.

Adăugați un răspuns