Matematică
veta
2018-01-26 19:21:12
comapreati nr 32^20 si 16^25 ,9^40 si 81^20,3^45 ai 2^30
Răspunsuri la întrebare
bibibiabianca
2018-01-26 19:30:21

32 >20     16 <25    9<40      81 > 20   3<45     2<30

LapteCuZahăr
2018-01-26 19:31:36

1) 32^20=(2^5)20=2^5×20=2^100 16^25=(2^4)25 =2^4×25=2^100 32^20=16^25 2) 9^40=(3^2)40=3^2×40=3^80      81^20=(3^4)20=3^4×20=3^80       9^40=81^20 3) 3^45=(3^3)^15=27^15         2^30=(2^2)^15=4^15      3^45>2^30

Adăugați un răspuns