Informatică
33huawei33
2018-01-25 19:39:27
Dintr-un tablou din n elemente sa se gaseasca cel mai mic element pozitiv(in c++)
Răspunsuri la întrebare
mbrahasteanu
2018-01-25 20:44:13

#include using namespace std; int v[100],n,mini; int main() {cin>>n; for(int i=1;i<=n;i++) cin>>v[i]; mini=v[1]; for(int i=1;i<=n;i++) if(v[i]

Adăugați un răspuns