Limba română
viostanut
2018-01-23 13:48:12
Daspartiti in silabe cuvintele următoare so subliniati silaba accentuată popor marea astronaut câmpie Marginea lapoviță Va rog urgent,au coroană.
Răspunsuri la întrebare
fete123
2018-01-23 14:47:27

Ac-cen-tu -a-ta Po-por Ma-rea As-tro-na-ut Cam-pi-e Mar-gi-nea La-po-vi-ta

Adăugați un răspuns