Matematică
DanielOstas
2021-01-13 20:39:42
Varianata 1 1.Efectuati utilizind formulele calcului prescurtat: a) (2a-3)(2a+3) b) (m-2n)^2 2.Copiati si complectati: (3x+_)^2=_+_+16 3.Descompuneti in factori: (5a+7)^2-4b^2 4.Calculati aria patratului cu latura de: (2radical27+radical din 3)cm 5.Scrieti ca patrat al unei diferente: 19-8radicaldin3 Va rog urgent dau coroana!
Răspunsuri la întrebare
Izvrashenca
2021-01-14 02:11:59

1. a) (2a-3)(2a+3) = (2a)²- 3² = 4a²-9 b) (m-2n)² = m²-2*2n*m + (2n)² = m²-4nm+4n² 2. (3x+_)² =_+_+16 16= 4² (3x+4)² = (3x)²+ 2*4*3x + 4² = 9x²+24x+16 3. (5a+7)² - 4b² = (5a+7-4b) * (5a+7+4b) 4. l = 2√27+√3 = 2*3√3 +√3 = 6√3+√3 = 7√3 Arie patrat = l² = (7√3)² = 49*3 = 147 cm² 5. 19- 8√3 (a-b)² (√19-b)² = 19 - 2b√19+b² b² + 2b√19= 8√3 dar cntinuarea e dubioasa.. sigur nu ai uitat sa mai treci ceva la exercitiul 5?

Adăugați un răspuns