Matematică
Cont şters
2016-04-16 18:39:42
Volumul unui cub cu latura de 4m este de ............ m3
Răspunsuri la întrebare
dadalexandra
2016-04-16 22:43:50

[latex]V = l^{3} [/latex] [latex]V = 4^{3} [/latex] [latex]V = 64 m^{3} [/latex]

Adăugați un răspuns