Chimie
cosmin27
2016-04-16 14:21:12
Aici m-am blocat de tot. Stie cineva?
Răspunsuri la întrebare
voziannicoleta
2016-04-16 19:56:30

3. Q = 627 KJ t1 = 15°C t2 = 75°C m H2O = ? (kg) Q = m*C*∆t => m = Q/(C*∆t) = 627/(4,18*60) = 2,5kg 4.a. ∆Hr1 = 100 KJ, ∆Hr2 = +60 KJ , ∆Hr3 = -120 KJ ∆Hr = -∆Hr1-∆Hr2-∆Hr3 = -100-60+120 = -40 KJ/mol b. Reacție exotermă, ∆H<0, Q>0 5. SO2(g) are valoare entalpiei mai mică întrucât, conform ordinii citate, SO2(g) este mai stabil decât NO2(g)

Adăugați un răspuns