Limba română
vaseokn
2016-04-15 14:39:27
Scrie în spațiul rezervat litera care corespunde funcției sintactice a cuvântului subliniat: 1. "Maine" plecăm in excursie. 2. Ziua "de mâine" va fi frumoasă. 3. "Asa" vorbește el. 4. "Asa" suntem noi. 5. Voi, rămâneți "acolo"! A. Complement circumstanțial de mod B. Nume predicativ C. Complement circumstanțial de timp D. Complement circumstanțial de loc E. Atribut adverbial F. Complement direct
Răspunsuri la întrebare
izdrugadanut
2016-04-15 17:27:30

1- C ( complement circumstanțial de tim) 2- E( atribut adverbial) 3- A ( complement circumstanțial de mod) 4-B( nume predicativ ) 5- D (complement circumstanțial de loc)

Adăugați un răspuns