Informatică
virgidarie
2016-04-15 01:43:57
Se dă o matrice cu n linii şi m coloane şi elemente numere naturale. Să se determine câte linii ale matricei au toate elementele egale.
Răspunsuri la întrebare
regiboss46
2016-04-15 03:36:37

#include using namespace std; int main() {     int n, m;     cout << "n="; cin >> n;     cout << "m="; cin >> m;     int a[n+1][m+1], i, j, nr=0, x, ok;     for(i=1;i<=n;i++)     {         for(j=1;j<=m;j++)         {             cout << "a[" << i << "][" << j << "]=";             cin >> a[i][j];         }     }     for(i=1;i<=n;i++)     {         x=a[i][1];         ok=1;         for(j=2;j<=m;j++)         {             if(x!=a[i][j]) ok=0;         }         if(ok==1) nr++;     }     cout << nr;     return 0; }

Adăugați un răspuns