Istorie
marinelaostafci
2016-04-12 14:23:42
Analizați comparativ reforma religioasă din spațiul german și englez stabilind asemănări și deosebiri.
Răspunsuri la întrebare
AlexChriss
2016-04-12 17:39:15

Diferențe ~În cazut Reformei religioase din spațiul englez aceasta a fost impusă de rege(Henric al VIII-lea)și guvernul său pe când în spațiul german s-a răspândit datorită unor predicatori ca de exemplu Martin Luther.  ~În cazul spațiului englez s-a ajuns la constituirea unei Biserici naționale de stat.  ~principalele cauze în cadrul Reformei din Anglia sunt de ordin matrimonial, pe când în cazul spațiului german cauzele sunt preponderent religioas, dar și pentru că biserica se află sub conducerea străinilor.  Asemănări: ~Pe lângă faptul că reforma a fost impusă de stat, în Anglia mișcările contestatare ale Bisericii au o veche tradiție prin mișcarea lui Wycliffe.  ~În cadrul ambelor se ajunge la confiscarea bunurilor Bisericii, la închiderea mănăstirilor.

Adăugați un răspuns